หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับหน่วยงาน
  สารจากผู้อำนวยการ
  ปณิธาน
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  คณะกรรมการหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร Ph.D.
  หลักสูตร
  ปรัชญาหลักสูตร
  วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการศึกษา
  การจัดการเรียนการสอน
  ระบบสนับสนุนการเรียน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  การรับสมัคร
  อาจารย์ผู้สอน
  อาจารย์ที่ปรึกษา Thesis
  การสอบวัดคุณสมบัติ
  ขั้นตอนการทำ Thesis
  หัวข้อThesis รุ่น1
  หัวข้อThesis รุ่น2
  ทำเนียบนักศึกษา รุ่น1
  ทำเนียบนักศึกษา รุ่น2
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร M.B.A.
  แนะนำหลักสูตร
  วิสัยทัศน์
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  การจัดการเรียนการสอน
  หลักสูตรและแผนการสอน
  อาจารย์ผู้สอน
  การรับสมัคร
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ทำเนียบนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร M.M.
  แนะนำหลักสูตร
  วัตถุประสงค์
  หลักสูตรและแผนการสอน
  การจัดการเรียนการสอน
  ระบบสนับสนุนการเรียน
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  อาจารย์ผู้สอน
  การรับสมัคร
  ทำเนียบนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและคำร้อง
  การศึกษาอิสระ
  วิทยานิพนธ์
  ขอสอบประมวล
  ขอสำเร็จการศึกษา
  คำร้องงานทะเบียน
  อื่นๆ
คลิกเมนูย่อย Thesis/IS
  กระบวนการศึกษาอิสระ
  Advisor-ความชำนาญ
  หัวข้อ IS
  หัวข้อ Thesis
  นักศึกษารอกำหนดที่ปรึกษาใหม่
  Template-IS
   IS มหาบัณฑิต(MBA)
  IS มหาบัณฑิต(MM)
  ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  Thesis ของมหาบัณฑิต
  โครงสร้างการทำแผนธุรกิจ
  รูปแบบบทความวิจัย
  ข่าวการประชุมวิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปีการศึกษา 2556
  ภาคพิเศษ/56
  ปีการศึกษา 2557
คลิกเมนูย่อย รวมเว็บลิงค์
  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  School of Management offers a Postgraduate Program in Business Administration.

1. Doctor of Philosophy Program in Business Administration
..... (Ph.D. in Business Administration)
... . - Plan 1 consists of doing a thesis research only.

Program Profile
... .

Research Area Interests
... .

Program Contact Person
..... Name: Dr. Panida Chamchang
..... Position: Program Chairperson
..... Telephone: +66 7567 2203
..... Email: 
ppanida@wu.ac.th
..... Website: http://mba.wu.ac.th/

target=_blank class="text_body" onMouseOver="this.className='text_over'" onMouseOut="this.className='text_body'">สำนักงานบัณฑิต มวล.
  ศูนย์บริการการศึกษา มวล.
  มวล.นครศรีธรรมราช
  intranet
  Google
คลิกเมนูย่อย บุคลากร
  บุคลากรประจำโครงการฯ
คลิกเมนูย่อย ตารางเรียนภาคที่1/57
  MBA26
  MBA27
  Ph.D.(รุ่นที่3) รหัส57
  Ph.D.(รุ่นที่2)
  MBA28-นคร
  MBA28-สุราษฎร์ฯ
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
34  คน  
 สถิติเดือนนี้
1700  คน  
 สถิติปีนี้
30535  คน  
 สถิติทั้งหมด
133123  คน  
  IP : 54.166.95.146
8/9/2554

  >> ข่าวการประชุมวิชาการ
 
   
โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ
โทร.075-672203,672208 โทรสาร.075-672202    ผู้พัฒนาระบบ