หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหน่วยงาน
  โครงสร้างองค์กร
  ประวัติสหกรณ์
  ฝ่ายจัดการ
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
คลิกเมนูย่อย ข้อบังคับ/สิทธิ
  ข้อบังคับ
  สิทธิสมาชิก/สมาชิกสมทบ
คลิกเมนูย่อย ระเบียบ
  การถือหุ้นของสมาชิก
  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ
  รับเงินฝาก
  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก
  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ฉ.2
  กองทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  ทุนสาธารณประโยชน์
  ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
  เงินกู้สามัญ
  เงินกู้สามัญ ฉ.2
  เงินกู้สามัญ ฉ.3
  เงินกู้สามัญ ฉ.4
  เงินกู้พิเศษ
  เงินกู้พิเศษ ฉ.2
  เงินกู้พิเศษ ฉ.3
  เงินกู้พิเศษ ฉ.4
  เงินกู้ฉุกเฉิน
  เงินกู้ฉุกเฉิน ฉ.2
  เงินกู้ฉุกเฉิน ฉ.3
  เงินกู้ฉุกเฉิน ฉ.4
  การพัสดุ
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ฉ.2
คลิกเมนูย่อย ประกาศ
  รับสมาชิกสมทบ(ชำระค่าหุ้นรายไตรมาส)
  วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
  ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
  การผ่อนเงินกู้สามัญ
  บริการเงินกู้สามัญทั่วไป
  เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ
  เงินกู้พิเศษหมุนเวียนสมาชิก
  เงินกู้เฉพาะกิจ
  เงินกู้สงเคราะห์พิเศษ
  ลงทุนประกอบอาชีพ
  วลัยลักษณ์เคหะ 1
  วลัยลักษณ์เคหะ 2
  เงินกู้เพื่อการเอนกประสงค์
  บริษัทประเมินราคา
  สงเคราะห์การศพ
  ประสบภัยพิบัติ
  สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
  ฉุกเฉินสมาชิก
คลิกเมนูย่อย อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
คลิกเมนูย่อย การดำเนินงาน
  รายงานประชุมใหญ่
คลิกเมนูย่อย ขั้นตอนการบริการ
  สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ
  เปิดบัญชีเงินฝาก
  ขอกู้เงินฉุกเฉิน
  ขอกู้เงินสามัญ
  ขอกู้เงินสามัญ 3 วันทำการ
  ขอกู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน
  ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  ใบสมัครสมาชิก
  ใบสมัครสมาชิกสมทบ
  คำยินยอมหักจากเงินฝาก
  ยินยอมให้หักเงินเดือน
  บันทึกออมทรัพย์วันเกิด
  เปิดบัญชีเงินฝาก
  มอบอำนาจหักเงินเดือน
  ถอนเงินจากเงินฝาก
  ใบลาออก
  แจ้งความจำนง
  มอบอำนาจให้รับเงิน
คลิกเมนูย่อย เงินปันผล
  เงินปันผล
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
35  คน  
 สถิติเดือนนี้
1353  คน  
 สถิติปีนี้
1353  คน  
 สถิติทั้งหมด
61011  คน  
  IP : 54.145.158.70
เริ่มนับ 27 ส.ค. 2553

  >> โครงสร้างองค์กร
 
   

             โครงสร้างองค์กร
        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารไทยบุรี 222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 075-673-172-3, 3115, 3180 โทรสาร 075-673-172    ผู้พัฒนาระบบ