หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย รายละเอียดโครงการ
  หลักการและเหตุผล
  วัตถุประสงค์
  เวลาทำการ
คลิกเมนูย่อย การรับสมัครเด็ก
  การรับสมัครเด็ก
  การจองสิทธิ์
  การพิจารณาสิทธิ์
  การแจ้งสิทธิ์
  การมอบตัว
  การเลิกรับบริการ
  การขอหยุดรับบริการชั่วคราว
  อัตราค่าบริการ
คลิกเมนูย่อย ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
  การชำระเงินค่าบริการ
  การรับ-ส่งเด็ก
  การแต่งกายของเด็ก
  เครื่องใช้สำหรับเด็ก
  ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
2  คน  
 สถิติเดือนนี้
47  คน  
 สถิติปีนี้
404  คน  
 สถิติทั้งหมด
21473  คน  
  IP : 54.80.175.56
1 ต.ค. 2554

  >> การบริการ
 
   

การบริการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย   นอกจากจะดูแลเด็กให้ได้รับความสุขสบายทางด้านร่างกายแล้ว   เด็กยังได้รับการดูแลในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. ด้านโภชนาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บริการอาหารให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มเด็กอายุ 2 เดือน  -1 ปี ให้อาหารเสริมตามวัย
  • กลุ่มเด็กอายุ 1-5 ปี   ให้บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ

และทางศูนย์ฯจะให้นมผสมตามความต้องการของเด็กแต่ละวัย  โดยให้ผู้ปกครองนำนมผสมมาเอง

 

2. การดูแลสุขภาพเด็ก

  1) ศูนย์ฯ จะให้การดูแลสุขภาพเด็ก ดังนี้

  • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง          เดือนละ  1 ครั้ง
  • ตรวจสุขภาพทั่วไป             ปีละ 1  ครั้ง
  • ตรวจฟัน                  ปีละ 1  ครั้ง

 

  2) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค    ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนำเด็กไปรับภูมิคุ้มกันโรคตามกำหนด

 

  3) การดูแลสุขภาพเด็กป่วย

ในกรณีที่เด็กป่วยอยู่ที่ศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อนำเด็กกลับไปดูแล   ที่บ้านภายในเวลา 30 นาที ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล  หรือ อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัยเป็นประจำทุกวัน เช่น การออกกำลังกาย  การเล่านิทาน  การเชิดหุ่น  การเล่นเกม  การวาดรูป และกิจกรรมเข้าจังหวะต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะดำเนินการโดยผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้จัดการศูนย์ฯ  โดย

 1) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

 2) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นระยะๆ

 3) จัดให้มีการรายงานพัฒนาการของเด็ก  โดยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้จัดทำสมุดบันทึกการเจริญเติบโต การพัฒนาสุขภาพและพฤติกรรมของเด็ก และพัฒนาการด้านอื่นๆ  โดยจะรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ

 

4. ด้านการบริการให้คำปรึกษา    เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

       เอกสารดาว์นโหลด

พัฒนาระบบโดย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Daycare Center
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 4101 หรือ 4105 โทรสาร 075-673000 ต่อ 4102    ผู้พัฒนาระบบ