หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย การรับนักศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดรับ
  ข้อมูลการรับนักศึกษา
  ธรรมเนียมการศึกษา
คลิกเมนูย่อย ส่วนกิจการนักศึกษา
  ทุนการศึกษา
  หอพักนักศึกษา
คลิกเมนูย่อย สำนักวิชา
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สำนักวิชาการจัดการ
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  สำนักวิชาพยาบาล
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
คลิกเมนูย่อย ตัวอย่างข้อสอบ Admissions
  01 ภาษาไทย
  02 สังคมศึกษา
  03 ภาษาอังกฤษ
  04 คณิตศาสตร์1
  05 เคมี
  06 ฟิสิกส์
  07 ชีววิทยา
  08 วิทยาศาสตร์กายภาพ
  09 คณิตศาสตร์2
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลการเดินทาง
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  การเดินทาง
คลิกเมนูย่อย รวมลิงค์
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  หน่วยประสานงาน มวล. กรุงเทพฯ
  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.สุราษฏร์ธานี
  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  โรงเรียนต่างๆ
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
31  คน  
 สถิติเดือนนี้
842  คน  
 สถิติปีนี้
6872  คน  
 สถิติทั้งหมด
152260  คน  
  IP : 54.147.50.227
26/05/58

  >> ปริญญาตรี ประเภทรับตรง
 
   entrance-20110301-nIxkH.pdf
การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ