หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย วิสัยทัศน์ฟาร์ม
  ประวัติความเป็นมา
  ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  นโยบายฟาร์มมหาวิทยาลัย
  วัตถุประสงค์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
  โครงสร้างองค์กร
  มาตรฐานฟาร์มมหาวิทยาลัย
คลิกเมนูย่อย แผนที่มหาวิทยาลัย
  แผนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย
คลิกเมนูย่อย กิจกรรมฟาร์มมหาวิทยาลัย
  โครงการปศุสัตว์
  โครงการสุกร
  โครงการโคนม
  โครงการแพะ
  โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ
  โครงการยางพารา
  โครงการปาล์มน้ำมัน
  โครงการสนประดิพัทธ์
  โครงการโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่ม
  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  โครงการผลิตข้าวเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการแก๊สชีวภาพ และพลังทดแทน
คลิกเมนูย่อย ผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
  โคนม
  น้ำนมพาสเจอร์ไรส์
  สุกร
  มูลสัตว์
  ข้าวอินทรีย์
  น้ำดื่ม ตรา มวล.
  เนื้อสุกรชำแหละ
  ผลิตภัณฑ์จากแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
คลิกเมนูย่อย ห้องสมุดความรู้การเกษตร
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร
คลิกเมนูย่อย บุคลากร
  คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย
  ผู้จัดการฟาร์ม มหาวิทยาลัย
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสนับสนุนวิชาการ
  ฝ่ายปศุสัตว์
  ฝ่ายพืช
  ฝ่ายการตลาด
  ฝ่ายบัญชี
  ฝ่ายเทคนิค
คลิกเมนูย่อย healthy workplace
  มาตรการป้องกันไข้หวัด2009
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
6  คน  
 สถิติเดือนนี้
264  คน  
 สถิติปีนี้
2323  คน  
 สถิติทั้งหมด
80841  คน  
  IP : 54.80.175.56
8/9/2554

  >> โครงการแพะ
 
   

   

 

โครงการแพะ

      โครงการแพะ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่มีความคงทนต่อสภาพ ดินฟ้า อากาศ และเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้ดี โดยฟาร์มมหาวิทยาลัย มีการเลี้ยงแพะเพื่อขยายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อตอบสนองด้านการศึกษาการเรียนรู้ กระบวนการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสำหรับนักศึกษา และสามารถรองรับการศึกษาวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. สนันสนุนการเรียนรู้ทั้งระบบของการผลิตแพะพันธุ์บอร์
 2. พัฒนาสายพันธุ์แพะที่ดี
 3. สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแพะ
 4. ผลพลอยได้จากการเรียนการสอนสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

      ปัจจุบันฟาร์มมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเนื้อแพะ ณ. วันที่ 7 กันยายน 2554

      ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีจำนวนแพะทั้งหมด 22 ตัว แบ่งเป็น

 • พ่อพันธุ์ลูกผสมบอร์  จำนวน  2 ตัว
 • พ่อพันธุ์ลูกผสมซาแนน   จำนวน 2   ตัว
 • แม่พันธุ์พื้นเมือง  จำนวน 3 ตัว
 • แม่พันธุ์ลูกผสมบอร์ จำนวน 8 ตัว
 • ลูกแพะเพศผู้ ลูกผสมบอร์ +พื้นเมือง+ซาแนน จำนวน 1 ตัว
 • แพะรุ่นเพศเมีย ลูกผสมบอร์+พื้นเมือง+ซาแนน จำนวน 2 ตัว
 • แพะรุ่นเพศเมีย ลูกผสมบอร์+พื้นเมือง จำนวน 4 ตัว

ข้อมูลอ้างอิง ณ. เดือนกันยายน 2555

ระบบการจัดการ

 • ด้านการผสมเทียม และการจัดการฝูง
 • ด้านดูแลสุขภาพแพะอุ้มท้อง-คลอด
 • พัฒนาสายพันธุ์แพะให้เป็นไปตามหลักการปรับปรุงพันธุ์
 • ด้านการดูแลสุขภาพแพะ
 • ด้านการวางโปรแกรมการทำวัคซีน และถ่ายพยาธิ
 • ด้านการด้านสุขาภิบาลโรงเรือน
 • ด้านการจัดการของเสีย
 • ด้านการจัดการภูมิทัศน์ประจำโครงการ

 

        

Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
พัฒนาระบบโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ผู้พัฒนาระบบ