หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: รสสุคนธ์และรสสุคนธ์แดง

รสสุคนธ์ และรสสุคนธ์แดง


     ทั้ง 2 ชนิดเป็นไม้เลื้อยขนาดกลาง เนื้อแข็ง ขึ้นพันได้สูง อยู่ในวงศ์ DILLENIACEAE ลักษณะร่วมที่คล้ายกันก็คือ ใบเป็นใบเดี่ยว ผิวใบสากคาย ขอบใบจักเป็นซี่เลื่อยเล็กน้อย แต่ใบของ รสสุคนธ์แดง จะมีลักษณะห่อๆ คล้ายแผ่ออกไม่เต็มที่ และเส้นใบเป็นรอยชัดเจน ส่วนของดอกเป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ชัดเจน


รสสุคนธ์  มีกลีบดอกลีขาว 5 กลีบ หลุดร่วงง่าย เกสรตัวผู้จำนวนมากสีขาว เรียงตัวลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.


 


รสสุคนธ์ (Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib


 


รสสุคนธ์แดง ดอกลีขาว มี 5 กลีบ หลุดร่วงง่าย เกสรตัวผู้ที่มีจำนวนมากมีปลายยอดออกสีแดง ทำให้ทั้งดอกดูเป็นสีแดง การเรียงตัวลักษณะค่อนข้างกลมใหญ่กว่าดอกรสสุคนธ์ ขนาดผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม.รสสุคนธ์แดง Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr.


 


 


 


   วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2555

Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อ. ท่าศาลา, จ. นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์,โทรสาร (075)673000ต่อ4111    ผู้พัฒนาระบบ