หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดอบรมการพูดในงานพิธี (Public Speaking)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมการพูดในงานพิธี (Public Speaking) ในระหว่างวันที่ 2 – 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. (อบรมเสาร์-อาทิตย์) ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกอิน หรือคุณจิราภรณ์ งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-6674, 0-7428-6655 หรือดูได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th

   วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2552

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. +6675 673 759-60
Contact Webmaster : นายชัยรัตน์ แซ่สุ โทรศัพท์ 3759 โทรสาร 3756 sachaira@wu.ac.th    ผู้พัฒนาระบบ