หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: :: ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมและฝึกอบรมการใช้งาน "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง"
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมและฝึกอบรมการใช้งาน "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง" ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552 นี้ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี คุณปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นประธานเปิดการประชุมและฝึกอบรม
การจัดประชุมและฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยมี ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสนับสนันการตัดสินใจ จากศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และฝึกการใช้งานฯ ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 โดย นางสาวปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ หัวหน้าโครงการ การจัดการการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ใน จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จาก อบต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง ประมาณ 60 คน

   วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2552

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. +6675 673 759-60
Contact Webmaster : นายชัยรัตน์ แซ่สุ โทรศัพท์ 3759 โทรสาร 3756 sachaira@wu.ac.th    ผู้พัฒนาระบบ