หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าว

 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย 1. นางสาวชนม์ชนก บุญนนท์ 2. นางสาววิภาวี มณเฑียรทอง 3. นายธัญเทพ ไชยเดช 4. นายสุรศักดิ์ คุ้มเดช และ 5. นายศุภวงศ์ ยาอีด ซึ่งมีอาจารย์วรรณรัตน์ นาที อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งงานสารคดี เรื่อง "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต" เข้าร่วมประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มนักศึกษานิเทศศาสตร์ดังกล่าวได้เดินทางเข้ารับโล่รางวัล เงินสดจำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการประกวด ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สารคดี "ดารุซซูฮูดร์ โรงเรียนสอนชีวิต" เป็นผลงานส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น โดยสารคดีชิ้นนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาในชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อุทิศเวลาให้กับการสอนศาสนาให้แก่เด็กๆ ในชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย นักศึกษาเหล่านี้มิเพียงได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชน แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับจากการสอนศาสนาในครั้งนี้ ได้ช่วยสอนแนวทางการใช้ชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกัน

อนึ่ง การประกวดครั้งนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 93 ผลงาน มีผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 33 ผลงาน และมีผลงานได้รับรางวัลจำนวน 16 ผลงาน


   วันที่ประกาศ : 04 ก.ย. 2558

::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ