หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: แจ้งกำหนดการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ป.ตรี ณ หน่วยประสานงานฯ

 


ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 2 รอบ ได้แก่


            รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558


รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2558


ทั้งนี้ ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางมา ณ หน่วยประสานงานฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่สะดวกหากหน่วยงานภายในต่างๆ จะใช้บริการสถานที่หน่วยประสานงานฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


 


   วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558

::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ