หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการ กกอ.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ในการนี้ เลขาธิการ กกอ. ได้ร่วมพูดคุย โดยยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 


   วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2558

::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ