หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

 


เชิญชมเทปรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ช่อง 9 อสมท. 

 
http://walailakchannel.wu.ac.th/


   วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2558

::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ