หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  :: รับสมัครเข้าร่วมโครงการJSTP รุ่น 16
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) รุ่นที่ 16 (เข้าค่ายปีการศึกษา 2556) โดยจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อาทิเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น รายละเอียดโครงการศึกษาได้จากโบว์ัชัว (หน้าแรก/หน้าหลัง) และการสมัครสามารถศึกษาได้จากใบสมัคร ปิดรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2555

ใบสมัครนักเรียน ม.ต้น
ใบสมัครนักเรียน ม.ปลาย (ไม่รับ ป.ตรี)

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการ JSTP
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436,1434,1431
jstp@nstda.or.th

หรือ โครงการ JSTP ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายอาทิตย์ จรจรัส ผู้ประสานงานโครงการ
โทร 075 672 051
jstp.wu@gmail.com

   วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2555

webmaster : JSTP WU (jstp.wu@gmail.com)
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีสำหรับเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ผู้พัฒนาระบบ