หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

ลำดับ
ข่าวทั่วไป
อ่าน
วันที่ประกาศ
| 1 |
ประชาคมวลัยลักษณ์ร่วมให้กำลังใจ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
92
10 ม.ค. 2559
| 2 |
ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงาน World Diabetes Congres...
79
10 ม.ค. 2559
| 3 |
การสัมมนาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างสำนักวิชาศิล...
115
10 ม.ค. 2559
| 4 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 5 ธันวา มหาราช
71
03 ธ.ค. 2558
| 5 |
ม.วลัยลักษณ์ ปัดฝุ่นเตาเผาขยะติดเชื้อ คาดต้นปี ’59 เดินเครื่องได้
109
03 ธ.ค. 2558
| 6 |
มวล.จัดปั่นจักรยาน หาทุนสนับสนุนโครงการ“zero waste”ที่เกาะลันตาน้อย
76
03 ธ.ค. 2558
| 7 |
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยฯ
54
03 ธ.ค. 2558
| 8 |
ม.วลัยลักษณ์ร่วมแถลงข่าวกับ สกว. "ระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุ...
100
23 พ.ย. 2558
| 9 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน
72
23 พ.ย. 2558
| 10 |
เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ร่วมหารือกา...
61
23 พ.ย. 2558
| 11 |
ทีมผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปประชุมที่ประเทศอินโดนีเซีย
67
04 พ.ย. 2558
| 12 |
มวล.จับมือ สสส.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุน...
120
30 ต.ค. 2558
| 13 |
เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"
69
30 ต.ค. 2558
| 14 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการ กกอ.
52
30 ต.ค. 2558
| 15 |
เรน-ดอม ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี’58
63
30 ต.ค. 2558
| 16 |
Work-Based Learning ทฤษฎีบวกการปฏิบัติงานจริงสร้างศักยภาพการทำงานของนักศึกษาการจ...
67
15 ต.ค. 2558
| 17 |
ม.วลัยลักษณ์ ปลูกข้าว 60 ไร่ เพื่อการเรียนการสอน วิจัย สืบสานประเพณี
66
15 ต.ค. 2558
| 18 |
ม.วลัยลักษณ์ ส่งมอบงานวิจัยพัฒนาปืนยางฯให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
76
15 ต.ค. 2558
| 19 |
ศาลยกฟ้องกรณี ม.วลัยลักษณ์ยกเลิกสัญญาสร้างศูนย์การแพทย์กับกิจการร่วมค้า พี วี ท
67
15 ต.ค. 2558
| 20 |
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระรา...
97
16 ก.ย. 2558
| 21 |
ม.วลัยลักษณ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑ...
140
16 ก.ย. 2558
| 22 |
ครู นักเรียนทั่วภาคใต้ ร่วมโครงการปชส.สู่โรงเรียน ที่ม.วลัยลักษณ์
121
16 ก.ย. 2558
| 23 |
นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าว
68
04 ก.ย. 2558
| 24 |
งดงามงานศิลป์ ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เครื่องถมเมืองนคร”
123
04 ก.ย. 2558
| 25 |
นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
115
04 ก.ย. 2558

 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ