หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

ลำดับ
ข่าวทั่วไป
อ่าน
วันที่ประกาศ
| 1 |
มวล.มอบเงิน 100,000 บาท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
363
14 พ.ย. 2553
| 2 |
ม.วลัยลักษณ์ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอท่าศาลา
380
14 พ.ย. 2553
| 3 |
ม.วลัยลักษณ์มอบข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือน้ำท่วม
528
14 พ.ย. 2553
| 4 |
มวล. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศ...
221
05 พ.ย. 2553
| 5 |
ขอเชิญร่วมงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา" ท...
511
05 พ.ย. 2553
| 6 |
ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมประชุมนานาชาติ AMRON ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ มุสลิมในประเท...
483
09 ต.ค. 2553
| 7 |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่นชมความสำเร็จการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ขอ...
400
09 ต.ค. 2553
| 8 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การ PATH จัดเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข...
682
09 ต.ค. 2553
| 9 |
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดงานสัปดาห์วั...
382
15 ก.ย. 2553
| 10 |
ทศวรรษแห่งเส้นทางสายสีวรรณศิลป์ ค่ายวรรณกรรมเยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครั้...
829
15 ก.ย. 2553
| 11 |
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับโล่รางวัลประเภทดี ในการประชุมคลินิกเ...
604
31 ส.ค. 2553
| 12 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสถาบันจัดฝึกอบรมโครงการต้น...
498
28 ส.ค. 2553
| 13 |
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราช...
938
27 ส.ค. 2553
| 14 |
นักวิชาการ 10 ประเทศ ร่วมอบรมนานาชาติ ICZM ครั้งที่ 10 ที่ ม.วลัยลักษณ์
441
26 ส.ค. 2553
| 15 |
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล คอนกรีตมวลเบาสีเขียว ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระ...
702
26 ส.ค. 2553
| 16 |
มวล.จัดงานวันวิทย์ฯ ปี 53 กระตุ้นเยาวชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
598
26 ส.ค. 2553
| 17 |
มวล. ร่วมกับ วช. จัดประชุมระดมความคิดและประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิ...
482
19 ส.ค. 2553
| 18 |
นักเรียน นักศึกษา กว่า 1000 คน ร่วมงานวันภาษาไทย ที่ม.วลัยลักษณ์
534
19 ส.ค. 2553
| 19 |
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานใน...
806
30 ก.ค. 2553
| 20 |
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2553
523
10 ก.ค. 2553
| 21 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเ...
595
02 ก.ค. 2553
| 22 |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเก...
313
01 ก.ค. 2553
| 23 |
ม.วลัยลักษณ์พร้อม โชว์ศักยภาพด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน จัดงานวันเกษต...
493
12 มิ.ย. 2553
| 24 |
นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,500 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2553
765
12 มิ.ย. 2553
| 25 |
มวล.ก้าวสู่ผู้นำด้านสหกิจศึกษาคว้ารางวัลเด่นในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2...
294
12 มิ.ย. 2553

 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ