หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

ลำดับ
ข่าวทั่วไป
อ่าน
วันที่ประกาศ
| 1 |
อาจารย์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554
195
04 ก.ค. 2555
| 2 |
นักวิจัยฯมวล.คว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านคลื่นไมโครเวฟจากวช.
382
17 มิ.ย. 2555
| 3 |
ม.วลัยลักษณ์ร่วมเชิดชูเกียรติ แนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปิ...
343
17 มิ.ย. 2555
| 4 |
นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กว่า 1,700 คน ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2555
383
17 มิ.ย. 2555
| 5 |
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการและด้านปฏิบัติก...
501
27 พ.ค. 2555
| 6 |
ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย
201
27 พ.ค. 2555
| 7 |
ม.วลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15
308
27 พ.ค. 2555
| 8 |
ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ...
186
11 พ.ค. 2555
| 9 |
ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการเสริมความรู้พื้นฐานฯและกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง
476
10 พ.ค. 2555
| 10 |
นักศึกษาใหม่ม.วลัยลักษณ์ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน กา...
233
10 พ.ค. 2555
| 11 |
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ แสดงความสามารถคว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น
254
10 พ.ค. 2555
| 12 |
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีเปิด “สงขลานครินทร์เกมส์” นักปัญจักสีลัตคว้ามาแล้...
494
02 พ.ค. 2555
| 13 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉลองความสำเร็จโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเ...
413
02 พ.ค. 2555
| 14 |
ม.วลัยลักษณ์ รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สทท.นครศรีธรรมรา...
257
02 พ.ค. 2555
| 15 |
ตัน ภาสกรนที บุคคลต้นแบบแนวคิด “ธุรกิจแบบไม่ตัน” กับการสร้างโอกาสแบบไม่ "ตัน"
345
18 มี.ค. 2555
| 16 |
สู่ทศวรรษที่ 3 ม.วลัยลักษณ์มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงรับใช้สังคม
223
18 มี.ค. 2555
| 17 |
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดสุดยอดเภสัชก...
467
18 มี.ค. 2555
| 18 |
อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค...
263
19 ก.พ. 2555
| 19 |
น.ศ.การตลาดปีสาม ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลที่ 1 และที่ 3 ในการประกวด Scoopy i Mark...
380
19 ก.พ. 2555
| 20 |
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศในก...
461
19 ก.พ. 2555
| 21 |
วลัยลักษณ์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
458
05 ก.พ. 2555
| 22 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดปร...
302
05 ก.พ. 2555
| 23 |
ศิลปศาสตร์มวล. จัดปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปี ม.วลัยลักษณ์
333
05 ก.พ. 2555
| 24 |
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสื่อดิจิทัลส...
258
21 ม.ค. 2555
| 25 |
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 6 ทีมสุดท้าย จา...
465
21 ม.ค. 2555

 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
::หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร::บริการให้เช่าสถานที่
โทร. +66-22980244, +66-22980245 แฟกซ์ +66-22980248    ผู้พัฒนาระบบ