หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
   >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด
: : การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 3 : :
      เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 3 ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นกระบวนการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และเพื่อกระตุ้นให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งพื่อให้ครูผู้ภาษาอังกฤษสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
+| ดูภาพแบบสไลด์โชว์ทั้งหมด |+

รูปในอัลบั้ม 27 รูป || กำลังแสดง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]
:: ศูนย์บริการวิชการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์::
อาคารวิจัย 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทร. 0-7567-3528 โทรสาร 0-7567-3525 e-mail : cas@wu.ac.th    ผู้พัฒนาระบบ