หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
   >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด
: : ค่ายมัคคุเทศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง : :
       เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เยาวชนโครงการอบรมมัคคุเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๓๐ คน เข้าศึกษาเรียนรู้โบราณสถานตุมปัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการนำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางด้านโบราณสถานและความเชื่อที่มีต่อทวดตุมปัง โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างมัคคุเทศน์ท้องถิ่นในการแนะนำสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักในถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชด้วยความภาคภูมิใจ
+| ดูภาพแบบสไลด์โชว์ทั้งหมด |+

รูปในอัลบั้ม 22 รูป || กำลังแสดง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕)๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com    ผู้พัฒนาระบบ