หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
   >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด
: : โครงการ พลังงานทดแทน : :
      พลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโวล่าเซลล์ แปลงพลังงานความร้อนจากแสงแดดมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในเวลากลางคืน บริเวณที่จอดรถ ข้างอาคารวิชาการ 7 ซึ่งทางอุทยานการเรียนรู็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความร่วมมือจาก คุณวีรชาติ รานวล และคุณเฉลิม เต๊ะสนู เจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดทำแผงวงจรและดำเนินการติดตั้ง
+| ดูภาพแบบสไลด์โชว์ทั้งหมด |+

รูปในอัลบั้ม 6 รูป || กำลังแสดง : 1 หน้า :
อุทยาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร +66-7567-2603 ,2606, 2616 , 2618 , แฟกซ์ +66-7567-2604    ผู้พัฒนาระบบ